“Onze ethische principes zijn de normen en waarden die voor ons de basisregels vormen voor alles wat we doen als medewerkers van AD Mercurius. Om verantwoord commercieel succes te bereiken, zullen we worden uitgedaagd om deze principes te laten prevaleren, altijd bewust van onze belofte aan onze relaties en aandeelhouders, dat we alleen verantwoorde commerciële successen willen behalen.”

 

Deze ethische principes zijn:

 

Eerlijkheid:

We zullen geen dingen zeggen die niet waar zijn. Wij zullen nooit opzettelijk misleiden. Wij zullen zo openhartig mogelijk informatie delen met onze relaties en aandeelhouders.

 

Beloftes:

Wij gaan tot het uiterste om onze verplichtingen na te komen. We zullen geen beloftes doen die we op voorhand niet kunnen nakomen en we zullen niets toezeggen namens de Vennootschap, tenzij we de bevoegdheid hebben om dit te doen.

 

Vertrouwelijkheid: 

Wij respecteren de vertrouwelijkheid van informatie en hebben hiervoor procedures opgesteld.

 

Respect voor anderen:

We treden onze collega’s, cliënten en anderen met wie we zaken doen tegemoet met respect, waardigheid, eerlijkheid en beleefdheid.

 

Compassie:

Wij zullen handelen op manieren die met onze verplichting aan sociale verantwoordelijkheid verenigbaar zijn.

 

Geschenken:

We beïnvloeden geen beslissingen door het geven of aannemen van geschenken.

 

Integriteit:

We zullen voldoen aan de ethische principes van AD Mercurius, zelfs wanneer we geconfronteerd worden met persoonlijke, professionele en sociale risico’s, alsmede de economische druk ”